1 2 3 4 5 6

НачалоПроцедуриПродажба на прогнозни количества
Година 2020 - 1 обекта. Продажба на прогнозни количества
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Искър 20101МТ бб, чб, 252 424 35 649 55 1415 86546 Таен търг

20.12.2019
ПРОВЕДЕНА