1 2 3 4 5 6

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2021 - 3 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Искър 21104 здб, цр, 0 0 0 847 0 847 33541 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 21201 бл, здб, цр, 0 0 0 306 0 306 10710 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 21301 здб, цр, 0 0 0 637 0 637 25225 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА