1 2 3 4 5 6

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2020 - 5 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Искър 20101MT бб, чб, 252 424 35 649 55 1415 41862 Открит конкурс

20.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 20103 бк, гбр, здб, цр, 0 0 0 518 0 518 20513 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 20104 бл, здб, цр, 0 0 0 1024 0 1024 40550 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 20105С бб, чб, 0 0 0 834 0 834 24186 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 20106 бл, здб, цр, 0 0 0 433 0 433 15155 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА