1 2 3 4 5 6

НачалоПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Ключова дума Номер на поръчка
ДЛС Искър - Дата на обявата:
Преписка ID: 9091436
Предмет: „Доставка чрез закупуване на противопожарни материали за оборудване на противопожарни депа за нуждите на ТП „ДЛС Искър”
Валидна до (вкл.): 26.08.2019