1 2 3 4 5 6

НачалоПроцедуриПродажба на прогнозни количества
Година 2019 - 4 обекта. Продажба на прогнозни количества
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Искър 19104 бб, чб, 378 363 41 278 15 1075 73077 Електронен търг

29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 19103 бб, чб, 392 324 9 540 26 1291 84783 Електронен търг

29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 19101 бб, чб, 189 147 5 102 5 448 32143 Таен търг

16.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 19102 бб, 338 356 6 189 10 899 63531 Таен търг

16.12.2018
ПРОВЕДЕНА