1 2 3 4 5 6

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2019 - 12 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Искър 19101 бб, чб, 189 147 5 102 5 448 13402 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 19102 бб, 338 356 6 189 10 899 26932 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 19103 бб, чб, 392 324 9 540 26 1291 38306 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 19104 бб, чб, 378 363 41 278 15 1075 32083 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 19105 бл, здб, цр, 0 0 0 474 0 474 16590 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 19106 бк, гбр, 0 0 0 367 0 367 14533 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 19107 бл, здб, цр, 0 0 0 1255 0 1255 49698 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 19108 бл, гбр, здб, цр, 0 0 0 771 0 771 30532 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 19109 бл, здб, цр, 0 0 0 716 0 716 28354 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 19110 бл, здб, цр, 0 0 0 529 0 529 20948 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 19111 здб, цр, 0 0 0 1493 0 1493 70171 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 19112 бк, бл, гбр, здб, цр, 0 0 0 406 0 406 19082 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА